Referencie     Tovar v akcii     

Poštovné

Poštovné pre tovar zakúpený v e-shope www.gastronabytok24.sk

Prinášame vám stručný prehľad kalkulácie našich zasielacích poplatkov a spôsobu ich stanovenia.

 1. Spôsob dodania
 2. Cena
 3. Podmienky

1. Spôsob dodania, doprava

Spôsob dopravy si kupujúci zvolí sám v priebehu tvorenia objednávky. Predávajúci navrhuje lebo zaisťuje prepravu nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobný odber - kupujúci sa s predávajúcim dohodne na termíne osobného odberu. Pri osobnom odbere sa kupujúci zrieka nároku na vrátenie tovaru podľa bodu 8.a všeobecných obchodných podmienok 
  • PPL
  • Hellmann PKZ 
  • top Trans 
  • Pošta
  • iný spôsob (napr. dopravou predávajúceho)

Vo všetkých případoch bude predávajúci kupujúceho vždy bezodkladne informovať o najvýhodnejších možnostiach spôsobu dopravy objednaného tovaru. Odsúhlasená cena a spôsob dopravy bude zahrnutá do vystavenej zálohovej faktúry za objednaný tovar (pozri tiež bod 14. Všeobecných podmienok nakupovania tovaru v e-shope gastronabytok24.sk).

2. Cena dopravy

Vzhľadom k charakteru a povahe predávaného sortimentu je možné dodať objednaný tovar kupujúcemu niekoľkými spôsobmi. Pr. podľa bodu 1. týchto podmienok. Po odoslaní elektronickej objednávky sa kupujúci kontaktovaný povereným pracovníkom predávajúceho, ktorý navrhne najvýhodnejší spôsob dopravy ku kupujúcemu. Tento spôsob dopravy bude navrhnutý tak, aby minimalizoval možné riziká poškodenia dopravou. Takto navrhnutý a oboma stranami odsúhlasený spôsob dopravy bude nacenený a výsledná cena dopravy bude pripočítaná do vystavenej faktúry (pozri časť 6. Všeobecných podmienok). Kupujúci zaplatením tejto faktúry súhlasí so spôsobom vykonania navrhnuté a odsúhlasené dopravy tovaru. Pre orientáciu uvádzame približné ceny za dopravu / prepravu zásielkovými službami v prepočte na kg váhy tovaru.

Pre orientáciu uvádzame približné ceny za dopravu / prepravu zásielkovými službami v prepočte na kg váhy tovaru. Keďže prepravné služby neustále mení / zvyšujú cenu za prepravu, nemusia tieto približné ceny súhlasiť s cenou pri objednaní tovaru. Posledná aktualizácia k 1. 8. 2021.

Cenník je kalkulovaný tak, že nerozlišuje lokalitu na území Slovenskej republiky. Určujúcim faktorom je teda celková váha objednávky. Tu uvedené ceny sú orientačné. 

Celková hmotnosť zásielky v kg  

Poštové v Kč bez DPH     

1-50 3 390,00
50-100 4 240,00
100-200 4 840,00
200-300 5 440,00
300-400 6 050,00
400-500 6 650,00
500-600 7 260,00
600-700 7 860,00
700-800 8 470,00
800-900 9 080,00
900-1000 9 800,00
> 1000 dohodou

Ak sa hmotnosť zhoduje pre dva tarify, platí ten nižší. Ceny sú uvedené v Kč a pre prepočet na € sa používa aktuálny kurz.

3. Podmienky

Zákazník uhradením zálohovej faktúry súhlasí s navrhnutým spôsobom dopravy. Uhradením zálohovej faktúry kupujúci okrem iného potvrdzuje, že súhlasí s reklamačnými podmienkami podľa bodu 15. Všeobecných podmienok nakupovania tovaru v e-shope gastronabytok24.sk a najmä s podmienkami prevzatia tovaru podľa bodov 12. a 13. Znova upozorňujeme na presné dodržanie bodov 12. a 13. Obchodných a doručovacích podmienok pre nakupovanie tovaru v e-shope gastronabytok24.sk. 

 
 
 
 
 

 

---622---